Được sự nhất trí của phòng giáo dục đào tạo thành phố Lào Cai . Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2015 Trường Mầm non Duyên Hải tổ chức hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm học : 2015 – 2016. về dự với hội có Đ/C Lê thành Trung Phó chủ tịch phường duyên Hải cùng với ban đại diện cha mẹ ...