Học sinh trường mầm non Duyên Hải được rèn luyện trong một môi trường học tập lành mạnh, sân chơi thoáng mát, giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn ......